Política del Sistema Integrat de Gestió

La companyia va ser fundada a Barcelona l’any 2002 amb la finalitat de prestar serveis en l’àmbit de l’organització, transformació i gestió de la documentació del territori espanyol.

Les activitats que Kernel Doc considera conformes als requisits exigits segons les Normes Internacionals ISO 9001 i ISO 14001 són:

Digitalització d’arxius actius/passius

Gestió i tractament de documents

La declaració de Política de Qualitat i Medi ambient recull com a línies mestres:

  1. Satisfer les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, subministrant solucions eficients i complint amb el marc legal.
  2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius, metes i programes i criteris de Qualitat i Gestió Ambiental.
  3. Implantar els indicadors de Qualitat i Gestió Ambiental, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés d’aquests, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients, garantir una ocupació racional dels recursos naturals, així com aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball per a ser l’empresa de referència en el sector.
  4. Implantar processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
  5. Reduir al mínim la contaminació i la producció de residus per a conservar els recursos.
  6. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
  7. Desenvolupar els programes de formació continuada tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  8. Consolidar el procés de millora continuada en l’acompliment de totes les activitats realitzades a Kernel Doc.
  9. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de l’empresa.
  10. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l’avaluació i aplicació d’aquests requisits.

La Direcció de Kernel Doc fa aquesta política accessible i la posa a la disposició de tots els seus empleats, clients i proveïdors i per al públic en general i parts interessades. Es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema integrat per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

11 de març de 2022 v3

Direcció