Més de 40 milions d'imatges processades

Factures, albarans, expedients, revistes, llibres, contractes i altres documents

Més d'1 milió d'Albarans i Factures

Gestionades, digitalitzades, indexades, validades i verificades

Més de 150.000 formularis capturats i processats

Exàmens, enquestes de satisfacció, cupons i targetes fidelització

Gestió Documental per a Empreses mitjançant Solucions administratives de Negoci.

Kernel Doc es dedica a la prestació de serveis en l’àmbit de la organització, transformació i gestió de la documentació, independentment de marques i fabricants.

Els nostres serveis tenen com objectiu aportar valor als processos interns de qualsevol empresa, institució pública o privada, maximitzant la productivitat i minimitzant els costos operatius.

La Digitalització és clau per transformar operacions que es realitzen mitjançant el paper a un sistema més ràpid i més eficient. Consisteix en convertir un document original en format paper a una còpia en format digital, per així poder esser tractat posteriorment mitjançant aplicacions de gestió (tipus ERP) facilitant la seva ràpida localització, difusió i emmagatzematge.

La Externalització de Processos de Negoci o Business Process Outsourcing (BPO) permet a les organitzacions optimitzar processos interns per aconseguir que la majoria dels seus recursos es centrin en l’objecte fonamental de la seva activitat, confiant aquells susceptibles a ésser externalitzats en els quals estem especialitzats i aportem un valor afegit en la seva execució, com per exemple és la externalització de la gestió de Factures de Proveeïdors i Clients.

  • icon-checkProposem solucions a les problemàtiques específiques de cada empresa
  • icon-maxMaximitzem la capacitat i qualitat del servei
  • icon-okMantenim l’escalabilitat i seguretat en el decurs de les actuacions
  • icon-teamPosem el nostre equip de producció al servei del client
  • icon-scheduleMinimitzem els terminis de lliurament

Cada cop més les empreses han de dedicar els seus recursos i esforços a la seva activitat principal “Core Business” i la resta d’activitats són susceptibles a esser externalitzades. Per això, Kernel Doc ofereix aquest servei d’externalització on afegeix valor afegit per a què sigui molt més eficient la seva empresa en costos i terminis.