Empresa de Serveis de Gestió Documental

Som una empresa dedicada a prestar serveis en l’àmbit de la organització, transformació i gestió de la informació en format digital, amb l’objectiu d’aportar valor a la gestió interna de les empreses per optimitzar la seva eficiència i costos.

Ens avala una amplia experiència i coneixement en diferentes sectors d’activitat que ens permet orientar i gestionar tots els processos de la seva empresa, basant-nos en un Sistema Avançat i Ràpid de Producció, afegint-li Inteligencia a la Digitalització dels Documents.

Certificacions

Amb els nostres Sistemes Integrats de Gestió de Qualitat busquem l’excel·lència en la prestació de nostres serveis, vetllant per la integritat i la seguretat de la documentació i garantitzant la traçabilitat de la documentació des del moment que es recepciona fins que es retorna.