Digitalització de Documents

Sol·licita més informació

La digitalització millora la gestió de la informació de l’empresa afegint:

  • Estalvi d’espai físic
  • Disposició total i immediata de la informació
  • Consulta on-line centralitzada i unificada
  • Informació segura

Cadascuna de les etapes s’adapten al tipus de documentació a tractar i del resultat a obtenir.

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

DIGITALITZACIÓ
D’EXPEDIENTS

PDF BOX: DIGITALITZAR A PDF

DIGITALITZAR HISTÒRIES CLÍNIQUES

MÉS SERVEIS